Vincent AUDOIR
Vincent AUDOIR 负责不动产租赁融资,商业不动产(商业不动产收购或出售)和不动产融资.

毕业于巴黎一大,并取得公证人学位, 在2011成为合伙人.

邮件 : vincent.audoir@paris.notaires.fr

电话 : +33 (0)1 53 57 74 71